Ankomsten

På båda sidor av Rio de la Plata ligger  huvudstäder. Vi ska till Buenos Aires. Den andra är Montevideo och ligger i  Uruguay.

Att floden är ett delta som rinner ut i Atlanten syns bra från ovan.