Horseshoe Island

Äntligen fick vi sträcka på benen. Visserligen med hård Katabatisk vind i sällskap. En vind som med hjälp av gravitationen bär luft med högre densitet nedför en sluttning. Katabatiska vindar uppstår till exempel över glaciärområden över vilken luften kyls och därmed ökar i densitet. När luften sätts i rörelse och börjar rinna ner från glaciären kan mycket stora vindhastigheter uppstå.